Uutiset kertovat kiihtyvällä tahdilla kuinka sairaspoissaolot kasvavat kasvamistaan, ja jonot terveydenhuollon palveluihin venyvät.
THL:n ja Kelan hyvinvointikatsauksessa todetaan väestön työ- ja toimintakyvyn heikkenemisen uhkaavan taloudellista ja sosiaalista kestävyyttä maassamme.
Katsauksessa todetaan mielenterveyden vaikuttavan merkittävästi työ- ja toimintakykyyn. Mielenterveysoireilu on viime vuosina lisääntynyt, ja siitä johtuva sairauspoissaolojen ja työkyvyttömyyseläkkeiden määrä on poikkeuksellisen korkea.

Useat yritykset ovat jo hienosti tarttuneet härkää sarvista, ja työntekijöille on tarjolla eri tyyppisiä työterveyshuollon palveluita. Terapeutin juttusille pääsee nopeasti ja liikuntaetu tukee fyysistä jaksamista.

Tähän saakka palveluista ovat kuitenkin puuttuneet kehon ja mielen yhteyttä samanaikaisesti hyödyntävät palvelut. Eli tapaa itseään kuormittavien asioiden purkamiseen ja niistä irti päästämiseen ei ole ollut.

Tap to Balance -ohjelma

Edellämainituista syistä olen kehittänyt yrityksille suunnatun selkeän ja erittäin helppokäyttöisen Tap to Balance -ohjelman.
Tämä selkeä ja helppo ohjelma on suunnattu erityisesti yritysten keskijohdolle. Miksi?

 • Keskijohto kokee valtavia odotuksia ja vaatimuksia eri suunnista: ylhäältä, omalta tiimiltä sekä muilta tiimeiltä
 • Keskijohto jää usein hieman oman onnensa nojaan ja heiltä odotetaan silti paljon
 • Keskijohdolla on usein kovat paineet; usein päällikköpesti on “näytön paikka”, jos haluaa edetä uralla
 • Kotona usein pienet lapset tai lasten harrastusrumba + ikääntyvät vanhemmat, tukiverkosto kaukana tai puuttuu
 • He ovat lähitulevaisuuden johtajia → onko varaa polttaa heitä loppuun?

Mistä tiedän tämän?

Minä olin ennen juuri se huonosti voiva keskijohdon edustaja. En tuntenut itseäni (vaikka niin luulin), eikä minulla ollut oikeanlaisia työkaluja siihen.

Olin uupunut ja kärsin kamalista paniikkikohtauksista.
Minulla oli myös monenlaisia fyysisiä oireita: vuosia kestänyt, paha selkäkipu, migreeni, atooppinen iho ja olkapääni tulehtuivat usein.

Nyt autan tämän päivän päälliköitä, tulevaisuuden johtajia voimaan paremmin. Opetan heitä käyttämään helppoa ja tehokasta työkalua, joka heillä on aina käytettävissä. Olisinpa itsekin tiennyt EFT.stä kun oireilin eri tavoin!

Ohjelman hyödyt yrityksille

 • Henkisesti tasapainoisempi, itseään paremmin johtava keskijohto
 • Keskijohdon sitoutuminen työhön ja organisaatioon kasvaa
 • Keskijohdon sairauspoissaolot vähenee
 • Keskijohdon vahvistunut kokemus, että on arvokas ja arvostettu työnantajan puolelta → tämä kertaantuu heidän asenteessaan muita työntekijöitä kohtaan → yhteishenki paranee
 • Arvostettu ja hyvinvoiva henkilökunta on paras käyntikortti yritykselle sekä tuloksen että työnantajamielikuvan kannalta
 • Toimii myös ennaltaehkäisevänä mielen hyvinvoinnin vahvistajana

Ohjelman hyödyt yksilölle

 • Tehokas stressinhallinnan työkalu
  • EFT kehomielimenetelmän on tutkimuksissa osoitettu laskevan veren kortisoli (stressihormoni) pitoisuuksia 43%
 • Esiintymisjännitys vähenee
  • Mahdollinen eri tilanteiden jännittäminen vähenee ja mukana on työkalut sen hillitsemiseen.
 • Itsetuntemus kasvaa
  • Itsensä johtaminen kehittyy
 • Ymmärrystä ihmissuhteisiin
  • Ymmärrystä ja rakentavampia tapoja toimia ihmissuhteissa niin työ- kuin henkilökohtaisessa elämässä
 • Ongelmanratkaisu kehittyy
  • Ongelmanratkaisukyky – ja halukkuus kasvavat
  • Ongelmat nähdään entistä useammin mielenkiintoisina ja opettavaisina haasteina
 • Oivallus kehon ja mielen vahvasta yhteydestä
  • Jos mieli voi huonosti, keho oireilee ensimmäisenä
  • Tämä yhteys mahdollistaa tehokkaan väärien uskomusten ja ajatusmallien purun
 • Työkalu käyttöön loppuelämäksi
  • Mukaan ohjelmasta saa helpon ja tehokkaan työkalun, jota jokainen voi käyttää aina haasteita kohdatessaan
 • Sekä paljon muuta yksilön sen hetkisestä tilanteesta riippuen

Käymällä läpi
Tap to Balance – ohjelman yrityksenne saa
henkisesti ja fyysisesti tasapainoisemman,
itsensä paremmin tuntevan keskijohdon,
joka ei pala loppuun.

Onko teidän yrityksenne valmis tukemaan keskijohtoanne?

Onko EFT menetelmänä vielä tuntematon, mutta olisit kiinnostunut lisäämään sen yrityksenne hyvinvointipalveluihin? Varaa alta kanssani 30 min. ILMAINEN ohjaus ja vakuutu!

Voit myös varata suoraan lyhyen tapaamisen, niin käydään organisaationne haasteet lyhyesti läpi, ja katsotaan kuinka Tap to Balance -ohjelma voisi tukea teidän työterveyssuunnitelmaa.


johanna virolainen

Johanna Virolainen

040 7794388

eft.johanna@gmail.com

HUOM.
EFT:n lisääminen organisaationne työhyvinvointisuunnitelmaan ei missään nimessä poissulje esim. työterveyden psykologin tai terapeutin palveluita. EFT:n voima piilee kehon ja mielen yhteyden hyödyntämisessä.